Szukasz szkolenia sprzedażowego lub biznesowego w Warszawie? Szkolenia edukacyjne!

zasoby przyrody

Jak słusznie pisze Stefan Myczkowski, przyroda składa się w całości z zasobów, które można by podzielić np. na kosmiczne i ziemskie lub ożywione i nieożywione. Jednakże przy dokładniejszym przemyśleniu tego podziału okaże się, że sprawa bynajmniej nie jest prosta ani łatwa, jeżeli ma być powiązana ze stanem, odnawialnością układów ekologicznych a przeto i gospodarką zasobami przyrody. Gospodarka zasobami przyrodniczymi rozumiana nie tylko jako użytkowanie górnicze kopalin czy pobór wody, nawet nie tylko jako całokształt produkcji leśnej, rolnej, hodowlanej itp., ale gospodarka rezerwatowa w parku narodowym, gospodarka przestrzenna, kształtowanie krajobrazu — leży u podstaw współczesnej i przyszłej ochrony przyrody. W takim ujęciu określeniem „zasoby” objąć należy także ludzkość z jej cechami populacyjno-biologicznymi. Z uwagi na wzajemne powiązania i wpływy dwóch podstawowych składowych przyrody materii ożywionej i nieożywionej, można podzielić zasoby przyrody ze względu na ekologiczne zadania żywych organizmów i ich populacji. Z punktu widzenia oddziaływania wzajemnego przyrody ożywionej na nieożywioną, w przyrodniczych zasobach biosfery można wyróżnić trzy podstawowe kategorie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.