Szukasz szkolenia sprzedażowego lub biznesowego w Warszawie? Szkolenia edukacyjne!

ZAPIS INFORMACJI

Forma sporządzanych przez ciebie notatek oraz ich struktura są bardzo istotne ze względu na ich przejrzystość i czytelność. Z notatek nieprzejrzystych trudno wyłowić najważniejsze idee wykładu czy lekcji. W praktyce dla poprawienia efektywności notowania możesz skorzystać z zapisu linearnego i nielinearnego.

NOTOWANIE Z UŻYCIEM MARGINESU. Na każdej stronie notatnika odkreśl z lewej strony margines szerokości 3 cm. Na tych marginesach zapisuj nazwy definiowanego pojęcia, daty, pytania, rób znaki graficzne informujące o ważności lub charakterze sporządzonych notatek.

PORZĄDKOWANIE TEKSTU W TRAKCIE NOTOWANIA. Forma ta pozwala na wypunktowanie ważnych informacji poprzez użycie cyfr rzymskich, wielkich i małych liter, cyfr arabskich i znaków graficznych. Jest to dość dobra aktywna forma notowania, ułatwiająca koncentrację, a także zapamiętywanie pogrupowanych treści i przeglądanie w celu utrwalenia.

SPORZĄDZANIE NOTATEK W FORMIE USTĘPÓW. Gdy wykładowca mówi za szybko i nie możesz sobie poradzić z redagowaniem tekstu, to staraj się grupować zdania w ustępy, pozostawiając pomiędzy nimi przerwy. Taką formę łatwiej ci będzie zapamiętać, a jeśli coś ważnego umknie ci w trakcie notowania, to możesz to „odzyskać” od koleżanki lub kolegi i wpisać w wolne miejsce.

TECHNIKA TM (z angielskiego Taking and Making). Jest to technika podobna do metody notowania z użyciem mar- ginesu, z tym że margines robi się z prawej strony i wykorzystuje do zapisywania własnych komentarzy zdań wyrażających odczucia, myśli, wrażenia, reakcje, pytania. Stosując metodę TM korzystasz równocześnie ze swojej świadomości i podświadomości, dzięki czemu aktywniej uczestniczysz w wykładzie czy lekcji. Notując to, co słyszysz, działasz w sposób świadomy, natomiast twoje refleksje, odczucia czy wyciągane wnioski są wynikiem działania podświadomości.

ZADANIE: Zastanów się, którą z podanych metod notowania stosowałeś do tej pory. Swoje uwagi zanotuj, oczywiście w dzienniku. W trakcie najbliższego wykładu (lekcji) wypróbuj wymienione techniki i wybierz te, które ci najbardziej odpowiadają. Pamiętaj, że do różnego rodzaju materiału mogą być przydatne różne techniki.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.