ZAPIS INFORMACJI

Forma sporządzanych przez ciebie notatek oraz ich struktura są bardzo istotne ze względu na ich przejrzystość i czytelność. Z notatek nieprzejrzystych trudno wyłowić najważniejsze idee wykładu czy lekcji. W praktyce dla poprawienia efektywności notowania możesz skorzystać z zapisu linearnego i nielinearnego.

NOTOWANIE Z UŻYCIEM MARGINESU. Na każdej stronie notatnika odkreśl z lewej strony margines szerokości 3 cm. Na tych marginesach zapisuj nazwy definiowanego pojęcia, daty, pytania, rób znaki graficzne informujące o ważności lub charakterze sporządzonych notatek.

PORZĄDKOWANIE TEKSTU W TRAKCIE NOTOWANIA. Forma ta pozwala na wypunktowanie ważnych informacji poprzez użycie cyfr rzymskich, wielkich i małych liter, cyfr arabskich i znaków graficznych. Jest to dość dobra aktywna forma notowania, ułatwiająca koncentrację, a także zapamiętywanie pogrupowanych treści i przeglądanie w celu utrwalenia.

SPORZĄDZANIE NOTATEK W FORMIE USTĘPÓW. Gdy wykładowca mówi za szybko i nie możesz sobie poradzić z redagowaniem tekstu, to staraj się grupować zdania w ustępy, pozostawiając pomiędzy nimi przerwy. Taką formę łatwiej ci będzie zapamiętać, a jeśli coś ważnego umknie ci w trakcie notowania, to możesz to „odzyskać” od koleżanki lub kolegi i wpisać w wolne miejsce.

TECHNIKA TM (z angielskiego Taking and Making). Jest to technika podobna do metody notowania z użyciem mar- ginesu, z tym że margines robi się z prawej strony i wykorzystuje do zapisywania własnych komentarzy zdań wyrażających odczucia, myśli, wrażenia, reakcje, pytania. Stosując metodę TM korzystasz równocześnie ze swojej świadomości i podświadomości, dzięki czemu aktywniej uczestniczysz w wykładzie czy lekcji. Notując to, co słyszysz, działasz w sposób świadomy, natomiast twoje refleksje, odczucia czy wyciągane wnioski są wynikiem działania podświadomości.

ZADANIE: Zastanów się, którą z podanych metod notowania stosowałeś do tej pory. Swoje uwagi zanotuj, oczywiście w dzienniku. W trakcie najbliższego wykładu (lekcji) wypróbuj wymienione techniki i wybierz te, które ci najbardziej odpowiadają. Pamiętaj, że do różnego rodzaju materiału mogą być przydatne różne techniki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *