Szukasz szkolenia sprzedażowego lub biznesowego w Warszawie? Szkolenia edukacyjne!

ZAPAMIĘTYWANIE SAMORZUTNE I ZAPAMIĘTYWANIE ZAMIERZONE

Życie ludzkie poczynając od pierwszego uchwycenia przez niemowlę jedną rączką swej drugiej rączki, a kończąc na ostatnich myślach umierającego człowieka, jest wypełnione działaniem skierowanym na jakiś przedmiot. To przedmiotowe ukierunkowanie zdeterminowane zawsze przez świat otaczający, przez obiektywne warunki życia, szczególnie zaś przez życie społeczne, odbija się w świadomości człowieka jako celowość jego działania, często jako źle rozumiana wolność działania. „Człowiekowi – pisze Lenin – zdaje się, że jego cele pochodzą spoza świata, są od świata niezależne (wolność), W rzeczywistości cele człowieka są wytworem świata obiektywnego i świat ten zakładają” 4. Każde nasze działanie ma charakter reaktywny, jest reakcją na obiektywną sytuację jako mniej lub bardziej złożony układ bodźców. W świadomości naszej odbija się często (nie zawsze i nie w całości) fakt, że działamy, i sposób, w jaki działamy, rzadziej zaś to, dlaczego działamy i dlaczego działamy właśnie tak, a nie inaczej. W miarę rozwoju człowieka, od człowieka prehistorycznego do historycznego, od niemowlęcia do dorosłego, kształtuje się świadomość, bogaci się jej udział w działaniu i odbicie w niej działania.

Każdy proces psychiczny jest uwikłany w konkretne działanie osobnika. Będąc istotnym „składnikiem” tego działania, proces ten równocześnie uzależniony jest od tego działania. Badania nad zapamiętywaniem jako jednym z procesów pamięciowych (obok rozpoznawania i przypominania) trzeba zacząć od ustalenia jego „miejsca” w działaniu, jego stosunku do działania.

Zapamiętywanie może powstawać w toku działania, które zmierza świadomie lub nieświadomie do celu nie mającego nic wspólnego albo mającego niewiele wspólnego z samym zapamiętywaniem. To jest pierwsza możliwość. Druga możliwość polega na tym, że zapamiętywanie powstaje jako skutek działania, któ- rego celem było właśnie zapamiętanie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.