Szukasz szkolenia sprzedażowego lub biznesowego w Warszawie? Szkolenia edukacyjne!

Walka o byt

Trudna czy łatwa, jest praktycznie ważna. Życie społeczne wymaga na każdym kroku współdziałania i wymiany usług. W ślad za tym trafnej oceny możliwości, ale i błędów własnych lub cudzych. Realistycznego stawiania życzeń, wniosków, żądań. Nie mniej realistycznego oceniania cudzych życzeń, wniosków i żądań. Nierzadko jednak zdarza się, że życzenia własne bądź cudze bywają nierealistyczne, np. nieprzystosowane do rzeczywistego stanu własnych czy cudzych możliwości. Mówimy w takich wypadkach, że są pretensjonalne, zwłaszcza gdy brak realizmu jest rażący.

Istotna przyczyna pretensjonalności tkwi w szeroko pojętej walce o byt. We współżyciu ludzi z ludźmi jednym z głównych warunków skuteczności działania jest bowiem korzystny „sąd” o danej osobie, o jej cechach osobistych, o jej możliwościach w pracy, o jej zasługach. Zgodnie z tym każdy zabiega, zdając sobie z tego mniej lub bardziej wyraźnie sprawę, bądź bezwiednie, o „sąd” cudzy jak najbardziej dla siebie korzystny. Często w związku z tym przecenia własne możliwości: własną inteligencję, wiedzę, zasługi, zdolności do uczenia się, urodę, siły fizyczne, zdrowie, subtelność własnych manier towarzyskich. Daleko rzadziej zdarza się, że ich nie docenia. Dlatego to właśnie pretensjonalność jest doniosłym zjawiskiem, a zarazem problemem psychosocjalnym. Możliwości uporania się z nim są przynajmniej częściowo proporcjonalne do rezultatów wychowania na odcinku zdolności do trafnego oceniania cech osobistych.

Odpowiednikiem pretensjonalności jest niesprawiedliwość na odcinku oceniania cudzych możliwości, cudzych cech charakteru, ważnych we współżyciu, cudzych zasług itp. Nie doceniając umyślnie czy bezwiednie cudzych możliwości i zalet, zwłaszcza możliwości i zalet faktycznych bądź potencjonalnych współzawodników, cudzych osiągnięć czy rezultatów pracy, zasług społecznych, oceniający starają się polepszyć własne szanse w walce o byt. A więc również na tym odcinku życia zbiorowego konieczne jest wyrabianie zdolności do realistycznego formowania i wyrabiania ocen.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.