Szukasz szkolenia sprzedażowego lub biznesowego w Warszawie? Szkolenia edukacyjne!

TESTY WYBORU I UKŁADANIE SKAL WARTOŚCI

Istotne zadanie osób badanych za pomocą przewodników ska- lowych polegało na dokładnym zapoznaniu się z nimi, w szczególności na ich należytym zrozumieniu, w ślad za tym – na ścisłym przystosowaniu do określonej instrukcji, zawsze wymagającej wyboru jednego, tj. właściwego stopnia na danej skali. W badaniach nad ocenami intelektualnymi zastosowałem metodę inną: układania skal wartości przez osoby badane. W zasadzie chodziło o to, aby spośród wielu przedmiotów ocen, wymienionych ustnie lub pisemnie, wybrać przynajmniej kilka i ułożyć je rangowo, począwszy od najbardziej cennych w opinii badanej osoby. A jeśli uznałaby to za możliwe, aby ułożyć ogół wymienionych przedmiotów. Jeśli natomiast uznałaby zadanie za zbyt trudne, aby wybrać przedmiot oceny w jej przekonaniu najbardziej wartościowy. Formalnie metoda ta zbliżona jest do testu wyboru, często stosowana w egzaminach obiektywnych, opartych na tzw. testach wiadomości. Również ta metoda umożliwiała badania eksperymentalne, raczej jednakże nadawała się do rozpoznawania stanu faktycznego przekonań o danych wartościach. Celem upoglądowienia metody, podaję przykład, zarazem fragment „Testu ocen intelektualnych”, załączonego do niniejszej pracy.

Pospolicie mówi się o postępie technicznym, tj. o postępie w dziedzinie szeroko pojętej wynalazczości technicznej. Przyjmuje się przy tym domyślnie, że jeden wynalazek innemu nierówny, czyli że są tzw. wynalazki epokowe, z kolei – ważne, drugorzędne, a w końcu zupełnie poślednie.

Zadanie siedemnaste. Wymieniam niżej szereg wynalazków z dziejów techniki. Zadanie polega na ich ułożeniu – w miarę możliwości – w układzie rangowym, tj. począwszy od wynalazków przełomowych. Jeśli zadanie jest zbyt trudne lub w opinii osoby badanej wręcz niemożliwe do rozwiązania, proszę tylko o wysunięcie na plan pierwszy jednego lub paru wynalazków, choćby bez ułożenia rangowego, ewentualnie również o zaznaczenie wynalazku raczej pośledniego. Podobnie, jak w zadaniach poprzednich układ listy, który przytaczam, jest umyślnie chaotyczny.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.