Szukasz szkolenia sprzedażowego lub biznesowego w Warszawie? Szkolenia edukacyjne!

TEORIA ORGANIZOWANIA

Na gruncie krytyki klasycznego asocjacjonizmu powstała i rozbudowała się do rozmiarów odrębnego kierunku psychologii współczesnej – psychologia postaci, którą reprezentowały takie nazwiska, jak Wertheimer, Köhler i Koffka. Sięgali oni z jednej strony do holistycznych koncepcji biologicznych Driescha, a z drugiej do badań Lashleya i jego współpracowników nad całościowym charakterem pracy mózgu. Krytykowali koneksjo- nizm niemal wyłącznie w jego klasycznej subiektywistycznej postaci dziewiętnastowiecznej, a w krytyce aspektu fizjologicznego nie wyszli nigdy poza ogólnikowe analogie, operując z reguły terminologią wymykającą się jednoznacznej interpretacji.

Zakwestionowali oni przede wszystkim prawdziwość twierdzenia teorii asocjacyjnej o sąsiedztwie i współistnieniu w czasie jako istotnym, podstawowym warunku powstawania utrwaleń pamięciowych w postaci skojarzeń.

Życie codzienne dowodzi na każdym kroku, że pomimo równoczesnego występowania pewnych treści nie zostają one razem utrwalone. Osoba N telefonuje często do osoby M i za każdym razem szuka w notesie numeru jej telefonu: osoba B widzi przez kilkadziesiąt dni znajomego C w tym samym ciemnogranatowym kapeluszu, a pomimo to, widząc na wystawie między innymi ciemnogranatowy kapelusz, nie tylko nie widzi twarzy znajomego, ale w ogóle nie myśli o nim: ktoś widział szereg razy obraz na wystawie sklepowej w sąsiedztwie innych obrazów (a więc równocześnie), a pomimo to, widząc go na ścianie w mieszkaniu znajomych, nie .przypomina sobie ośmiu innych obrazów, które wisiały równocześnie z tym obrazem na wystawie.

Wniosek z tego prosty – rozumują postaciowcy: pomimo że zachodzi sąsiedztwo w czasie, człony sytuacji dane równocześnie nie zostają zapamiętane w tym ich sytuacyjnym powiązaniu. Stąd dalszy wniosek według postaciowców: do utrwalenia złożonej sytuacji (ugrupowania różnych członów) potrzeba czegoś więcej niż samego sąsiedztwa w czasie wzajemnie sobie obojętnych, dowolnych elementów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.