Szukasz szkolenia sprzedażowego lub biznesowego w Warszawie? Szkolenia edukacyjne!

Sztuczna żywność

Czy pamiętacie, krążące po całej literaturze fanta-styczno-naukowej, pigułki odżywcze? Podróżnika po bezmiarach czasu, który przybywał w odległą przyszłość z reguły z pustym żołądkiem, częstowano zazwyczaj paroma kapsułkami o rozmiarach guzika. Tabletki te zawsze łatwo rozpuszczały się w ustach, miały przy-jemny smak, a nasz bohater doświadczał uczucia błogiej sytości, natychmiast stając się gorącym zwolennikiem pigułkowego żywienia.

W dzisiejszych czasach tabletki te jak gdyby „wyszły z mody”. Dobowe zapotrzebowanie energetyczne ludzkiego organizmu wynosi średnio 2500-3000 cal Energia ta ukrywa się w wiązaniach chemicznych czą-steczek pożywienia i może być z nich wyzwolona tu i tlenu (zawiera ich pod dostatkiem atmosfera ziem-ska)”.

Dziś znajdujemy się w przededniu tej z dawna prze-widywanej rewolucji. Jak już wspominaliśmy, w skład pożywienia człowieka musi wchodzić koniecznie pięć podstawowych składników, z których jeden – sole mineralne – nie przedstawia właściwie żadnych pro-blemów. Pokrycie zapotrzebowania na witaminy rów-nież nie jest już dzisiaj związane z jakimikolwiek kło-potami, potrafimy bowiem syntetyzować dowolny zwią-zek z tej grupy. Jeżeli więc dziś jeszcze występują gdzieś na kuli ziemskiej awitaminozy, to są one następstwem przyczyn wykraczających już poza możliwości nauki. O węglowodanach właściwie nie ma co mówić – nigdy ich nie brakowało na Ziemi i zapewne nie zabraknie w przyszłości, zresztą proces wytwarzania cukru ze skrobi znany jest od półtora wieku. Właściwie został już również rozwiązany problem sztucznej syntezy tłuszczów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.