Szukasz szkolenia sprzedażowego lub biznesowego w Warszawie? Szkolenia edukacyjne!

STYLE UCZENIA SIĘ CZ. II

PIERWSZY STYL UCZENIA SIĘ. Ludzie reprezentujący ten styl (umownie osoby oceniające) zdobywają informacje poprzez doświadczenia. Często starają się sprawdzić, jak uzyskana tą drogą wiedza przystaje do ich życia. Nowo poznaną wiedzę przetwarzają dla swoich potrzeb poprzez refleksyjne przemyślenia. Zastanawiają się nad jej znaczeniem, słuchają i obserwują, co inni zrobią z tymi informacjami. Można ich scharakteryzować następująco:

– są mistrzami w ocenianiu zaistniałych sytuacji z różnych punktów widzenia:

– uczestniczą w wydarzeniach jako obserwatorzy i bardzo rzadko biorą w nich czynny udział:

– ich mocną stroną są wciąż nowe pomysły:

– ufają swojej wyobraźni i myśleniu:

– interesują się ludźmi i cieszą się ich zaufaniem:

– ich ulubione pytania to: Dlaczego?, Czy te idee są dla mniej ważne?, Jak uzyskać najwięcej informacji?

DRUGI STYL UCZENIA SIĘ. Ludzie reprezentujący ten styl (umownie myśliciele) preferują uzyskiwanie informacji na drodze abstrakcyjnych przemyśleń. Sprawia im przyjemność słuchanie wykładów, lekcji i wystąpień. Adaptują tak uzyskaną wiedzę poprzez refleksyjną obserwację. Z reguły odnosi się do nich następująca charakterystyka:

– bardziej interesują się abstrakcyjnymi ideami niż ludźmi:

– starają się zdobyć jak najwięcej teoretycznych wiadomości, aby następnie połączyć je w logiczne całości,

– większą rolę przywiązują do teorii niż do praktyki:

– odpowiada im tradycyjna forma Uczenia się (wykłady, lekcje, czytanie zadawanej na zajęcia lektury):

– w tym, co robią, są bardzo drobiazgowi:

– dużo czytają, dążąc do poznania świata na drodze doznań intelektualnych:

– ich ulubione pytanie to: Co?, Jakie nowe idee poznam dzięki lekturze?, Czego chcę się dowiedzieć z wykładu czy lektury?, Jak najlepiej połączyć informacje, pomysły, idee.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.