Szukasz szkolenia sprzedażowego lub biznesowego w Warszawie? Szkolenia edukacyjne!

Stan pojęć moralnych oraz zdolności do ocen moralnych

Z badań obydwu autorów wynikały jednoznacznie m. in. następujące wnioski. Stan pojęć moralnych oraz zdolności do ocen moralnych nie jest (praktycznie biorąc) zależny od znajomości piśmiennictwa z zakresu etyki, jako dyscypliny filozoficznej, ani nawet z obrębu szeroko pojętej publicystyki moralistycznej. Natomiast istotnie zależny jest od doświadczenia życiowego, pośrednio zaś od kulturowych warunków środowiska wychowawczego. Nie znaczy to jednak, że lektury z etyki i moralistyki nie wywierają wpływu żadnego. Nasuwa się przypuszczenie, że ważniejszy niż tego pokroju lektury jest poziom inteligencji ogólnej, co zgadza się z wynikami badań Krystyny Korzus (jednakże autorzy nie porównywali poziomu inteligencji studentów, przez siebie zbadanych, z zasobem ich życiowej wiedzy o moralności). Pozytywne okazały się współczynniki korelacji między stanem takiej to wiedzy o moralności a rozumieniem wymienionych wyżej lektur. W badaniach poprzez czytanie wahały się w granicach między Q = 0,70 a p = 0,74. W badaniach za pomocą magnetofonu w granicach między p=0,52 a p = 0,58. Te różnice zdają się zależeć częściowo od takich okoliczności przekazu, jak możliwość uważnego skupienia się na lekturze a trudność skupienia się na niezwykłym, w jakimś sensie anonimowym i szokującym, przekazie za pomocą magnetofonu. Przekaz „półżywym słowem” skłania raczej do krytyki swoistej techniki dydaktycznej niż do rozumienia treści przekazywanych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.