Szukasz szkolenia sprzedażowego lub biznesowego w Warszawie? Szkolenia edukacyjne!

Skaly Karpat

Wśród osadów serii magurskiej spotyka się pokaźne ilości fragmentów skał oderwanych od starszego podłoża, m. in. znaleziono je w Rycerce Dolnej, Sopotni Małej, Czatoży koło Zawoi, Gołyni, Osielcu, Bieńkówce, na Turbaczu oraz w okolicy Rytra. W ogromnej większości są to okruchy skał metamorficznych. Znaczne są jednak również ilości okruchów głębinowych skał magmowych (jasne granity i granodioryty. Występują tam także latyty anortoklazowe, które stanowią przejścia do trachitów opisywanych dawniej jako porfiryty. Wszystkie trachybazalty i latyty wykazują albityzację autometasomatyczną. W stropie i spą-gu niektórych wylewów występują dochodzące do 8 m miąższości odmiany o strukturze szklistej intersertalnej. W skałach ze wzgórza koło Łomnicy występują przejawy riebeckityzacji minerałów ciemnych. Riebeckit, podobnie jak inne amfibole, uważany jest bowiem za minerał magmowy lub składnik skał metamorficznych. Tworzenie się riebeckitu wskutek hydrotermalnej metasomatozy sodowej dostrzeżono w skałach głębinowych płyty ukraińsko-wołyńskiej, a w skałach wylewnych w trachybazaltach dolnośląskich.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.