Szukasz szkolenia sprzedażowego lub biznesowego w Warszawie? Szkolenia edukacyjne!

rozwazanie ekonomiczne

Chociaż istota rozwiązań prawidłowej jakości środowiska leży przede wszystkim w sferach techniczno-ekonomicznej i naukowo-badawczej, to jednak ramy podmiotowego działania w tych sferach stwarza system prawa. Wysunięto zatem postulat m.in. opracowania ustawy o ochronie środowiska oraz nowelizacji szeregu istniejących dotychczas aktów prawnych. Generalna ustawa o ochronie środowiska zostanie uchwalona w najbliższym czasie. Podstawą rozważań ekonomicznych było zbadanie możliwości stosowania zasad rachunku ekonomicznego w przedsięwzięciach związanych z ochraną środowiska. Potrzeby te przekształcają rachunek ekonomiczny w społeczny rachunek produkcji. Wychodząc z teorii tego ostatniego rachunku, w Polsce wprowadzono opłaty za korzystanie z surowców naturalnych oraz kary za zanieczyszczanie środowiska. Na rehabilitację dokonanych zniszczeń, a zwłaszcza wyczerpywania czy przekształcania zasobów przyrody, postulowano ustalić opłaty za pomocą metadyscyplinarnej analizy systemowej, która przede wszystkim uwzględniać musi potrzeby życia i zdrowia, jak również zespół potrzeb bytowych, psychicznych, estetycznych, humanistycznych i innych, istotnych dla rozwoju człowieka.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.