Szukasz szkolenia sprzedażowego lub biznesowego w Warszawie? Szkolenia edukacyjne!

ROZUMIENIE DZIEŁ TWÓRCZYCH

Twierdzenia w sprawie rozumienia dzieł twórczych, w szczególności dzieł sztuki, muszą się wspierać na poglądzie na istotę rozumienia, jako zjawiska ogólniejszego niż rozumienie w odbiorze dzieł.

Rozumienie należy niewątpliwie do zjawisk podstawowych w życiu ludzkim. Wciąż się doń odwołujemy. A więc, np. zapytujemy uczniów w szkole, czy nas rozumieją lub czy czegoś nie zrozumieli, oczekujemy od osób bliskich zrozumienia dla naszych zamierzeń, bierzemy im niekiedy za złe, że nie zrozumieli nas wcale lub że uczynili to niewłaściwie. Rozumiemy mniej lub więcej czyjeś stanowisko w dyskusji itp. Zgodnie z tym również zagadnienie rozumienia ma charakter podstawowy, tutaj nasam- przód ze względu na pytanie, w jaki sposób dokonuje się przejmowanie treści dzieł?

Na temat rozumienia wypowiadano od dawna sporo twierdzeń, przeważnie w piśmiennictwie filozoficznym, na marginesie rozważań nad istotą rozumu i myślenia. Sprawą centralną pojęcie rozumienia stało się w zapatrywaniach filozoficznych W. Dil- theya. Na pojęciu rozumienia oparł on zręby swej psychologii humanistycznej, którą przeciwstawiał psychologii fizjologicznej (według założeń W. Wundta). Z końcem ubiegłego wieku i w pierwszym ćwierćwieczu bieżącego toczył się w sprawie rozumienia ożywiony spór, formalnie związany z metodologią nauk historycznych. Jego głównymi rzecznikami byli: W. Win- delband, historyk filozofii, H. Rickert, filozof (obiektywny idealista) i E. Spranger, przedstawiciel tzw. psychologii życia (Lebens- psychologie).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.