Szukasz szkolenia sprzedażowego lub biznesowego w Warszawie? Szkolenia edukacyjne!

Rozszerzanie się Wszechświata – kontynuacja

Minąwszy stadium protogwiazd, Wszechświat w swym rozwoju wkroczył w fazę, w której materia przybrała formy – znane nam już i dziś z bezpośrednich obserwacji – spiralnych i eliptycznych galaktyk, składających się ze zwykłych gwiazd, z których najlepiej nam znaną jest nasze Słońce. Stopniowo wokół niektórych gwiazd tworzyły się układy planetarne, aż wreszcie przynajmniej na jednej z planet doszło do narodzin życia, które z kolei, po pewnym czasie, dało początek formom inteligentnym. Tak, w ogromnym skrócie, wyglądają dzieje Wszechświata, w końcowych swych rozdziałach ograniczone tu jedynie do historii Układu Słonecznego. Niewiele możemy dziś powie- dzieć na temat częstości występowania układów pla-netarnych, jeszcze mniej wiemy o prawdopodobieństwie narodzin wśród nich życia i jego ewolucji ku formom inteligentnym. Kursujące współcześnie na te tematy hipotezy mają więcej wspólnego z fantastyką niż z nauką. Taki stan rzeczy nie musi jednak trwać zbyt długo. Współczesna nauka rozwija się przecież na podobieństwo lawiny – jeszcze całkiem niedawno nasza wiedza o początkowych stadiach rozwoju Wszechświata była prawie żadna, a już dziś, dzięki odkryciu promieniowania reliktowego, staje się ona dostępna, co prawda w znacznym uproszczeniu, również i naszym Czytelnikom. Dziś brak nam jeszcze danych do sformułowania odpowiedzi na postawione wyżej pro-blemy, badania przestrzeni kosmicznej zostały jednak dopiero zapoczątkowane i nikt nie jest w stanie prze-widzieć, jakie rewelacje mogą nam one jeszcze przy-nieść.

Wracając jednak do naszego głównego tematu, spró-bujmy zastanowić się, czego jeszcze dowiedzieliśmy się dzięki odkryciu promieniowania reliktowego?

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.