Szukasz szkolenia sprzedażowego lub biznesowego w Warszawie? Szkolenia edukacyjne!

Rodzaje zapamiętywania sytuacji

Zapamiętywanie niezamierzone jest jedyną postacią zapamiętywania u zwierząt, natomiast jest jedną z dwu, obok zamierzonego, postaci ludzkiego zapamiętywania. Zgodnie z przedstawionym w tym rozdziale poglądem, w myśl którego nie ma odrębnego zapamiętywania gnostycznego (sensorycznego, znakowego, spostrzeżeniowego) i praksycznego (motorycznego, instrumentalnego), a jedynie któryś z tych komponentów dominuje, rozróżniłem po obu stronach podgrupy, zaznaczając dominantę większą czcionką. Jeżeli chodzi o zapamiętywanie niezamierzone, to u zwierząt dokonuje się ono wyłącznie w płaszczyźnie pierwszego układu sygnałowego, podczas gdy u człowieka zarówno w tej płaszczyźnie, jak i w płaszczyźnie drugosygnałowej (dzięki mowie). Zapamiętywanie zamierzone zawsze zachodzi w obu płaszczyznach, jakkolwiek nie zawsze jesteśmy tego świadomi, nie zawsze o tym wiemy. Ponieważ każdy z wyszczególnionych w podziale procesów zapamiętywania może zachodzić w każdej obiektywno-subiektywnie wyróżnialnej sytuacji (próby i błędy, sytuacja z wyborem, rozwiązywanie zadania, poznawanie czegoś, wykonywanie jakichś czynności), sytuacja nie różnicuje już rodzajów zapamiętywania, a jedynie decyduje o specyfice przebiegu danego rodzaju zapamiętywania.

Bardziej szczegółowe przemyślenie wyodrębnionych w zaproponowanej klasyfikacji rodzajów zapamiętywania sytuacji, w jakich ono zachodzi, pozwoli każdemu stwierdzić, jak wielki teren badań odsłania się wciąż jeszcze przed psychologami, szczególnie w odniesieniu do zapamiętywania u ludzi.

Wycinkową próbę własnych poszukiwań na tym terenie przedstawiam w następnym rozdziale, starając się przeanalizować przebieg i kształtowanie się procesu zapamiętywania. Już tutaj mogę zapewnić, że po tym wszystkim, co udało mi się ustalić w tym zakresie, po tym, co ustalił w swoich badaniach pełnych inwencji A. A. Smirnow, a także I. P. Zinczenko i inni psychologowie radzieccy, jest jeszcze znacznie więcej do zrobienia aniżeli to, co zostało zrobione.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.