Szukasz szkolenia sprzedażowego lub biznesowego w Warszawie? Szkolenia edukacyjne!

Preselekcja dzialalnosci

?Kalkulacje różnicowe pozwalają na to, co nazywamy preselekcją działalności, a więc na wstępny wybór działalności, które mogą być prowadzone w orga­nizowanym gospodarstwie. Do tych działalności należy dodać jeszcze inne, które mogą być mniej efektywne od wstępnie wybranych, ale które pozwalają wykorzystać ten element sił wytwórczych, który nie może być wykorzystany wcale albo może być wykorzystany nie w pełni we wspomnianych działalnościach. W gospodarstwie przydatne mogą być również takie działalności produk­cyjne, które wprawdzie są mniej efektywne od wyselekcjonowanych za pomocą kalkulacji różnicowych, ale nie wymagają tego spośród czynni­ków niezbędnych do działalności bardziej efektywnych, który jest w mi­nimum. Gdy już wybierzemy z każdej grupy działalności te, które są najbar­dziej efektywne, a ponadto mamy do dyspozycji takie, w których można wykorzystać czynnik będący w nadmiarze, oraz takie, które nie wyma­gają czynnika, który jest w minimum, a mianowicie metodą bilansową, planowania programu lub programowa­nia liniowego. Najkorzystniejsze jest takie rozdysponowanie zasobów, jakimi rozporządza gospodarstwo, pomiędzy poszczególne działalności produkcyj­ne, przy którym przesuwając te zasoby z jednej działalności do drugiej nie można już osiągnąć poprawy ogólnego wyniku działalności, inaczej mówiąc, przy którym opłacalność każdej działalności jest taka sama.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.