Szukasz szkolenia sprzedażowego lub biznesowego w Warszawie? Szkolenia edukacyjne!

Powiązanie między wyobraźnią przestrzenną a werbalizacją

Grupy A i B zostały wyselekcjonowane na podstawie wyników zapamiętywania i zdawania sprawy z przebiegu spostrzegania: grupa A miała najlepsze wyniki, a grupa B – najsłabsze. Ponieważ istnieją przypuszczenia, że zapamiętywanie zmian położenia w przestrzeni jest związane wyłącznie z tak zwaną wyobraźnią przestrzenną, a nasze badania, ze względów przedstawio- nych uprzednio, obejmują właśnie tego rodzaju układy bodźców, należało zapewnić możliwość wyodrębnienia czynnika werbalizacji z zapamiętywania, w którym wyobraźnia przestrzenna z pewnością odgrywa swoistą rolę. Zapewniliśmy to przez uwzględnienie w selekcji grup zapamiętywania głównie układów przestrzennych. Jeżeli przy tak dokonanej selekcji grup zapamiętanie obrazka w grupie A i B jest bardzo podobne przy ograniczonej i nasilonej werbalizacji (patrz wyżej: 1, 2), a stosunkowo różne przy spostrzegahiu swobodnym, wskazuje to wyraźnie na dużą pozytywną rolę werbalizacji w procesie zapamiętywania. Osoby z grupy B, które we wstępnych badaniach (tutaj już możemy dodać: przy swobodnym spostrzeganiu) osiągnęły najsłabsze wyniki, zbliżają się w dużym stopniu do osób z grupy A, które w tych samych badaniach wstępnych miały wyniki najlepsze. Podczas gdy u osób z grupy A różnica między GE-51b i GE-51c jest stosunkowo nieduża, to u osób z grupy B – bardzo duża. Nasuwa się wniosek, że u osób z grupy A instrukcja zalecająca werbali- r zowanie nasiliła tylko proces, który przy spostrzeganiu swobodnym i tak zachodził w znacznym stopniu, podczas gdy u osób grupy B ta sama instrukcja rozszerzyła znacznie zakres występowania tego procesu. Na tym tle największe różnice w GE-51b, stają się w pełni zrozumiałe.

Nasuwa się przypuszczenie, że istnieje powiązanie między wyobraźnią przestrzenną a werbalizacją. Pomijając na razie to zagadnienie, musimy podkreślić, że gdyby to powiązanie, załóżmy jednokierunkowe, okazało się bardzo ścisłe, byłoby to dużym novum teoretycznym, mającym równocześnie poważne i ciekawe konsekwencje praktyczne (dydaktyczne).

Potwierdzenia, a równocześnie wzbogacenia przedstawionych wyżej wyników dostarczy analiza przedmiotów uzupełnionych (osoba badana odtwarza w treści obrazu przedmioty, których tam nie ma), a szczególnie błędnie zlokalizowanych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.