Szukasz szkolenia sprzedażowego lub biznesowego w Warszawie? Szkolenia edukacyjne!

Pasze objetosciowe

?Jak już wspomniano, pasze objętościowe własnej produkcji można ujmować ilościowo również za pośrednictwem jednostek powierzchni — hektarów rzeczywistych lub przeliczeniowych. Hektary przeliczeniowe otrzymuje się, przyjmując dla różnych rodzajów gleb, w zależności od ich potencjalnej wydajności, odpowiednie współczynniki przeliczeniowe. Rozróżnia się główną powierzchnię paszową, na której roślina pastewna stanowi plon główny, oraz dodatkową powierzchnię paszową, dostarczającą pasz w postaci poplonów oraz plonów ubocznych. Istnieje jeszcze trzecie pojęcie wprowadzone przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gosp. Żywnościowej, a mianowicie „powierzchnia wyżywieniowa”. Powierzchnia wyżywieniowa stanowi sumę głównej i dodatkowej powierzchni paszowej przeznaczonej pod produkcję własnych pasz treściwych oraz powierzchni, jaka musiałaby w gospodarstwie być przeznaczona pod produkcję pasz kupnych przy poziomie plonów typowym dla gospodarstwa, w którym ta powierzchnia jest obliczana. W naszym kraju istnieje na ogół tendencja do przypisywania w księgowości gospodarstw uspołecznionych paszom objętościowym produkowanym w tych gospodarstwach wartości pieniężnej, mimo że są to typowe pasze nietowarowe. Wartość tych pasz jest wyceniana zwykle na podstawie tzw. cen zaliczeniowych ustalanych przez Min. Roi. i G. Ż. lub też cen wy stępujących na rynku przy przypadkowej sprzedaży niewielkich ilości pasz. Postępowanie takie jest błędne.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.