Szukasz szkolenia sprzedażowego lub biznesowego w Warszawie? Szkolenia edukacyjne!

Pamięć w aspekcie bierno-recepcyjnym

Zajrzenie do tak encyklopedycznego podręcznika psychologii, jakim jest Lehrbuch der experimentellen Psychologie H. Frö- besa, czy do wielu innych podręczników reprezentujących to samo stanowisko idealistyczne, upewnia, że nie ma w nich zupełnie rozróżnienia zapamiętywania samorzutnego i zamierzonego. Autorzy ci nie dlatego nie wprowadzili tego podziału, że uważali go za nieistotny, lecz dlatego, że nie istniał on dla nich w ogóle jako problem. Jeżeli ktoś dopatruje się związku tego zagadnienia z zagadnieniem stosunku zapamiętywania mechanicznego i logicznego, to jest w poważnym błędzie, gdyż zachowując to rozróżnienie trzeba stwierdzić, że mechaniczne lub logiczne może być zarówno zapamiętywanie samorzutne, jak i zapamiętywanie zamierzone.

Psychologowie idealistyczni, niemal bez wyjątku, ujmowali pamięć w aspekcie bierno-recepcyjnym. Abstrahując już od fantazji na temat czysto duchowych form pamięci, a ograniczając się do wskazania tych koncepcji, które odnosiły przeżycia do jakichś podniet, bodźców, trzeba stwierdzić, że w tym ujęciu obrazy pamięciowe bodźców były po prostu dublowaniem tych bodźców, powstałym w wyniku ich biernej recepcji. Wystarczało ich współistnienie, ażeby nastąpiło pamięciowe powiązanie. Na pierwszy plan wysuwał się przy tym czynnik powtarzania, decydujący o zapamiętaniu. Do świadomości tych autorów, wychodzących z błędnych założeń, nie docierały fakty stwierdzane niemal na każdym kroku życia codziennego, a więc zarówno fakty niepamiętania, niewiązania się pamięciowego zjawisk nawet wielokrotnie współistniejących w świadomości, jak i fakty doskonałego pamiętania rzeczy przeżytych jednorazowo. Metafizyczne oderwanie przez nich zapamiętywania od działania uczyniło ich ślepymi na oczywiste fakty, uniemożliwiło im postawienie wielu zagadnień, a między innymi zagadnienia zapamiętywania samorzutnego, zagadnienia ważnego teoretycznie i mającego duże znaczenie praktyczne dla kształtowania pńocesu uczenia się.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.