Szukasz szkolenia sprzedażowego lub biznesowego w Warszawie? Szkolenia edukacyjne!

Walka o byt

Trudna czy łatwa, jest praktycznie ważna. Życie społeczne wymaga na każdym kroku współdziałania i wymiany usług. W ślad za tym trafnej oceny możliwości, ale i błędów własnych lub cudzych. Realistycznego stawiania życzeń, wniosków, żądań.…

Triumf interfejsu WIMP cz. II

W którym miejscu twórcy interfejsu WIMP musieli odejść od metafory pulpitu biurka? Najbardziej godne uwagi są dwa elementy: używanie menu i użycie jednej ręki. Gdy pracuje się przy prawdziwym biurku, samemu robi się coś z dokumentami: nie…

ROZUMIENIE DZIEŁ TWÓRCZYCH

Twierdzenia w sprawie rozumienia dzieł twórczych, w szczególności dzieł sztuki, muszą się wspierać na poglądzie na istotę rozumienia, jako zjawiska ogólniejszego niż rozumienie w odbiorze dzieł.

Struktura materii w momencie zerowym

Energia współczesnego promieniowania centymetro-wego odpowiada temperaturze około 3 K, skąd można obliczyć, że 10 mld lat temu odpowiadało ono tempe-raturze rzędu 10 mld stopni. A więc owo „stygnące” promieniowanie rzeczywiście narodziło…

Przyciąganie dostatku

Stosuje się go w przypadku, kiedy odczuwamy spadek sil witalnych, brak wigoru i chęci do życia lub drobnych problemów ze zdrowiem. Można go stosować o dowolnej porze, ale szczególnie jest zalecany pod koniec zimy i na początku wiosny,…

Gwiazdy neutronowe

Czy zresztą ma tu jakikolwiek sens mówienie „można” i „nie można”? Gwiazdy neutronowe po prostu muszą obracać się szybko, zachowały one bowiem swój moment pędu z czasów, gdy były jeszcze „normalnymi” gwiazdami.

Pasze objetosciowe

?Jak już wspomniano, pasze objętościowe własnej produkcji można ujmować ilościowo również za pośrednictwem jednostek powierzchni — hektarów rzeczywistych lub przeliczeniowych. Hektary przeliczeniowe otrzymuje się, przyjmując dla różnych…