Szukasz szkolenia sprzedażowego lub biznesowego w Warszawie? Szkolenia edukacyjne!

Formy procesów osobowościowych

Z czasem jednak, już co prawda raczej człowiek młodociany niż dziecko, nie tylko po prostu przyjmuje do wiadomości przykazania, nie tylko reaguje uczuciowo na sytuacje związane z normami moralnymi, nie tylko wdraża się w obowiązujący…

Ofiarowanie miłości

Rytuał ten nie ma nic wspólnego z niewoleniem czy manipulowaniem drugim człowiekiem. Jest natomiast pomocny w przypadku ludzi nieśmiałych, którym trudno jest nawiązać kontakty czy zdeklarować swoje uczucia. Wykonujemy go w dniu Wenus…

Ochrona domu – rytułał

Rytuał ten można stosować tak w odniesieniu do domu, jak i do innych pomieszczeń. Jest szczególnie polecany w przypadku, kiedy wyjeżdżamy na jakiś czas i pozostawiamy dom bez opieki. Czas wykonania nie ma tu znaczenia. Potrzebne do tego…

Walka o byt

Trudna czy łatwa, jest praktycznie ważna. Życie społeczne wymaga na każdym kroku współdziałania i wymiany usług. W ślad za tym trafnej oceny możliwości, ale i błędów własnych lub cudzych. Realistycznego stawiania życzeń, wniosków, żądań.…

Triumf interfejsu WIMP cz. II

W którym miejscu twórcy interfejsu WIMP musieli odejść od metafory pulpitu biurka? Najbardziej godne uwagi są dwa elementy: używanie menu i użycie jednej ręki. Gdy pracuje się przy prawdziwym biurku, samemu robi się coś z dokumentami: nie…

ROZUMIENIE DZIEŁ TWÓRCZYCH

Twierdzenia w sprawie rozumienia dzieł twórczych, w szczególności dzieł sztuki, muszą się wspierać na poglądzie na istotę rozumienia, jako zjawiska ogólniejszego niż rozumienie w odbiorze dzieł.

Struktura materii w momencie zerowym

Energia współczesnego promieniowania centymetro-wego odpowiada temperaturze około 3 K, skąd można obliczyć, że 10 mld lat temu odpowiadało ono tempe-raturze rzędu 10 mld stopni. A więc owo „stygnące” promieniowanie rzeczywiście narodziło…