Szukasz szkolenia sprzedażowego lub biznesowego w Warszawie? Szkolenia edukacyjne!

PORZĄDEK U UCZNIA

Uczeń ma zawsze podręczniki, zeszyty, przybory szkolne oraz rzeczy własne w idealnym porządku. Chroni i naprawia rzeczy własne, a nawet cudze, np. swych kolegów. Zwraca rzeczy pożyczone, jak również znalezione. Uczulony jest na…

Skaly Karpat

Wśród osadów serii magurskiej spotyka się pokaźne ilości fragmentów skał oderwanych od starszego podłoża, m. in. znaleziono je w Rycerce Dolnej, Sopotni Małej, Czatoży koło Zawoi, Gołyni, Osielcu, Bieńkówce, na Turbaczu oraz w okolicy…

Badanie procesu fizyko-chemicznego

Za takie zjawisko psychiczne uważał Pawłów kojarzenie, które fizjologicznie było odruchem warunkowym. Jeżeli Pawłów dawał pierwszeństwo poznawania praw - fizjologii, czynił to u J. P. Pawłów Wybór pism. Warszawa 1951, s. 226. z dwóch…

Klasycy ekonomiki

?Klasycy ekonomiki Tolnej A. THAER i J. von THÜNEN, a za nimi większość ekonomistów niemieckich aż do czasów ostatnich, utożsamiają pojęcie systemu gospodarowania w rolnictwie z systemami przywra­cania urodzajności gleby, nazywanymi…

Koniec stuletniego sporu

Właściwie spór ten jest jeszcze starszy, zapoczątkował go bowiem w 1742 roku M. Łomonosow w swej książce Podstawy metalurgii, czyli rudnej roboty. Zastanawiając się w niej nad dalszymi losami torfu, wysunął on przypuszczenie, że pod…