Szukasz szkolenia sprzedażowego lub biznesowego w Warszawie? Szkolenia edukacyjne!

ZWALCZANIE NEGATYWNEGO MYŚLENIA

Negatywne myślenie stwarza problemy. Pozytywne myślenie przynosi rozwiązania. Myślenie negatywne stwarza klimat do rozwoju problemów zdrowotnych. Myślenie pozytywne stwarza klimat, w którym dobre zdrowie może być osiągnięte i utrzymane.…

PROCEDURY PIERWSZEJ POMOCY CZ. II

W początkach moich badań nad metodą wypróbowałem ją na swoich dzieciach. Gdy chciałem, by zaprogramowały się na przyszłość, powiedzmy do lepszych stopni w szkole, zwracałem je nieco w lewą stronę. Tego rodzaju ruchy obserwować można często…

rozwazanie ekonomiczne

Chociaż istota rozwiązań prawidłowej jakości środowiska leży przede wszystkim w sferach techniczno-ekonomicznej i naukowo-badawczej, to jednak ramy podmiotowego działania w tych sferach stwarza system prawa. Wysunięto zatem postulat m.in.…

WYRABIANIE NAWYKÓW CZ. II

Do dzieła zabierz się jeszcze dziś. Z każdym rokiem, miesiącem i dniem tracisz plastyczność młodości. Paradoksalnie mówiąc, brak właściwego nawyku jest też nawykiem, który wciąż się utrwala. Poza tym im więcej czasu upłynie między…

zakres ochrony

Jednym z warunków realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska jest współdziałanie władz ze społeczeństwem. Społeczne organa doradcze władz państwowych, np. Państwowa Rada Ochrony Przyrody, Państwowa Rada Gospodarki Wodnej, Państwowa…

POGLĄDY NAUKI NA UZDRAWIANIE ENERGIĄ

Magazyn „Science Digest”, w wydaniu z kwietnia 1984 roku, opublikował artykuł p.t. „Uzdrawiający umysł” („The Mind as Healer”). W artykule zadane zostało pytanie: „Czy sama myśl może leczyć ciało?” oraz przytoczone zostały prace badaczy i…