Szukasz szkolenia sprzedażowego lub biznesowego w Warszawie? Szkolenia edukacyjne!

osrodek warszawski

Bardzo aktywny był ośrodek warszawski. Uczeni i działacze, zgrupowani w Towarzystwie Urbanistów Polskich oraz w Politechnice Warszawskiej, a zwłaszcza prof. prof. Z. Tołwiński, O. Sosnowski i później J, Chmielewski, położyli podwaliny rozwoju planowania wielkoprzestrzennego i urbanistycznego. W innych ośrodkach działali prof. prof. I. Drexler, Z. Nowak oraz ich szkoły. Podkreślenia wymaga wreszcie trzeci kierunek działalności zabezpieczającej jakość środowiska naturalnego, w którym Polacy na początku lat trzydziestych bieżącego wieku wzorowali się na angielskich i szwajcarskich koncepcjach budowy miast–ogrodów (J. Howard). Higieniści i lekarze, wśród których za prekursora uważa się lekarza angielskiego z połowy XIX w. J. Richardsona, opracowali miasto ideał, „Hygco” d la około 100 tyś. mieszkańców, z kanalizacją, wodociągami itp. elementarnymi urządzeniami sanitarnymi. Po drugiej wojnie światowej reaktywowano Państwową Radę Ochrony Przyrody jako organ doradczy naczelnych władz państwowych. W zakresie zagospodarowania przestrzennego Polska Ludowa zdyskontowała cały pozytywny dorobek okresu międzywojennego. Wyrazem tego było zwłaszcza powołanie już w maju 1945 roku Głównego Urzędu Planowania Przestrzennego oraz jego terenowych (regionalnych i miejscowych) placówek. GUPP zajmował się przede wszystkim planem przestrzennego zagospodarowania kraju. W roku 1946 wydano dekret o planowym zagospodarowaniu przestrzennym kraju.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.