Szukasz szkolenia sprzedażowego lub biznesowego w Warszawie? Szkolenia edukacyjne!

Osady jeziorne

Na kontynentach tworzą się większe zagłębienia wypełniane przez wodę. Mogą to być jeziora lub morza śródkontynentalne, np. Morze Martwe itp. Niektóre z nich są zbiornikami przepływowymi, np. Jezioro Bodeńskie. Jeziora powstają wskutek procesów tektonicznych, akumulacji eolicznej osadów na brzegach mórz powodującej odcięcie lagun czy zatok, a także wskutek zatamowania odpływu wód z topniejących lodowców przez gromadzące się u ich czół osady (jeziora morenowe, jeziora zastoiskowe). Woda gromadzić się także może w kraterach nieczynnych wulkanów, w obniżeniach krasowych powstałych wskutek wyługowania kalcytu z wapieni lub gipsu ze skał gipsowych. Skład wody jeziornej różni się od przeciętnego składu wody rzecznej. Jest to następstwem parowania tym szybszego, im klimat jest bardziej suchy i ciepły. Wskutek całkowitego wyparowania mogą powstać osady siarczanu wapnia (gipsy, anhydryty), halitu i innych minerałów sodowych, np. sody rodzimej, minerałów borowych itp. W jeziorach powstają osady składające się z materiałów dostarczanych przez rzeki, spłukiwanych do jezior dzięki ablacji deszczowej oraz przynoszonych przez wiatr.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.