Szukasz szkolenia sprzedażowego lub biznesowego w Warszawie? Szkolenia edukacyjne!

Nowe zadania elektryczności – kontynuacja

Inny przykład: uczeni przepuszczali po powierzchni 126 gruntu, na którym rosły rośliny, prąd elektryczny. W iCZiiltaCie eksperymentu większość roślin ginęła, choć zdarzały się niespodziewane odstępstwa. Rzodkiewka np. osiągnęła średnicę 130 mm, a korzeń marchwi średnicę aż 310 mm przy wadze 5,5 kg.

Na razie uczeni nie mogą dać zadowalającego wytłu-maczenia tych zdumiewających rezultatów. Wynika to stąd, że nikt dotychczas nie rozpatrywał żywego orga-nizmu jako układu elektrycznego, a przecież kierować przyrodą można jedynie wtedy, gdy pozna się rządzące nią prawa.

Poznanie oddziaływania elektryczności na procesy biologiczne może nam dać wręcz czarnoksięskie możli-wości. Jest bardzo prawdopodobne, że prace w tym kierunku pozwolą wznieść rolnictwo na znacznie wyż-szy poziom rozwoju i że oczekują nas rewolucyjne odkrycia.

Chciałbym tu opowiedzieć o niektórych najbardziej obiecujących zagadnieniach, nad którymi pracują nau-kowcy w laboratoriach całego świata. Ponad pięćdziesiąt lat temu przeprowadzono pewne, bardzo proste doświadczenie. Nasiona gorczycy, leżące na wilgotnej tkaninie, umieszczono pomiędzy dwoma elektrodami. Już po 48 godz. nasiona, leżące w pobliżu elektrody dodatniej, zaczęły kiełkować. Po 7 dobach osiągnęły już one 25 mm wysokości, podczas gdy na-siona przy elektrodzie ujemnej dopiero puściły pierwsze kiełki. W naszym instytucie prowadzono podobne doświadczenia z nasionami rozmaitych roślin z tym, że umieszczano je w polu magnetycznym. Okazało się, że rośliny, które były zwrócone korzeniami ku biegunowi południowemu rosły szybko i rozwijały się prawidłowo. Rośliny zorientowane odwrotnie rosły bardzo powoli, co więcej ich korzenie skręcały się, same kierując się ku biegunowi południowemu! Wiadomo przecież, że Ziemia ma swoje własne pole magnetyczne,

Które, jak wykazały doświadczenia, również wywiera wpływ na kiełkujące nasiona. Stoi więc przed nami zadanie skonstruowania siewników w ten sposób, aby orientowały one ziarno zgodnie z kierunkiem pola ma-gnetycznego, co niewątpliwie wpłynie na poprawę plo-nów. (Zjawisko magnetotropizmu u roślin odkrył ra-dziecki uczony, A. W. Kryłow, który zauważył, że ich korzenie rosną wzdłuż linii sił ziemskiego pola magne-tycznego).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.