Szukasz szkolenia sprzedażowego lub biznesowego w Warszawie? Szkolenia edukacyjne!

Materiał badań nad zapamiętywaniem

Zasługą A. A. Simirnowa było to, że jako jeden z pierwszych poddał szczegółowej, miejscami bardzo wnikliwej analizie, problem specyfiki zapamiętywania w drugim układzie sygnałowym, specyfiki zapamiętywania ze zrozumieniem. Nie został jednak przemyślany do końca problem dualizmu niższej i wyższej pamięci, co nie pozwoliło na pełniejsze przedstawienie współdziałania obu układów sygnałowych w procesie zapamiętywania i kierówało myśl – właśnie na drogę szukania samoistnych praw pamięci wyższej. Nie wydaje się, aby jakikolwiek fakt w tych tak bardzo Bogatych i pełnych inwencji badaniach nasuwał taką konieczność.

Materiał badań nad zapamiętywaniem obejmuje szeroką skalę, poczynając od materiału najbardziej naturalnego, jaki stanowi wycinek naszej codziennej działalności: chodzenie po mieście w celu załatwienia jakiejś sprawy, oglądanie filmu, oglą- p danie obrazu, słuchanie wykładu, czytanie noweli czy też tekstu naukowego, a kończąc na szeregu nie powiązanych zdań, kolorowych plam, zgłosek bez sensu, a nawet zgłosek w mnemome- trze z równoczesnym liczeniem wstecz liczb czterocyfrowych. Posługując się tak różnorodnym materiałem, szczególną uwagę skupiłem na materiale tekstowym ze względu na jego znaczenie w procesie nauczania oraz ze względu na prowadzone równocześnie badania nad rozumieniem tekstu.

Szczegółową technikę badania omawiam przy każdej grupie eksperymentów. Osobami badanymi, w łącznej liczbie 1 388, byli głównie studenci szkół wyższych: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Lekarskiej w Rokitnicy, a szczególnie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Prócz studentów badani byli dorośli w wieku 23-65 lat oraz dzieci w wieku od 1 do 14 lat.

Wyniki badań przedstawię i omówię w następującej kolejności: 1) stosunek zapamiętywania do działalności, w toku której powstaje (zapamiętywanie samorzutne i zamierzone), 2) konieczne warunki zapamiętywania, 3) przebieg procesu zapamiętywania- ’kształtowanie się odbicia pamięciowego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.