Szukasz szkolenia sprzedażowego lub biznesowego w Warszawie? Szkolenia edukacyjne!

Lewa i prawa półkula mózgowa

Jest to stan rozluźnienia, podczas którego dominująca częstotliwość fal mózgowych mierzona elektroencefalografem waha się w granicach pomiędzy 8-14 cykli na sekundę. Osoba nie wyćwiczona w kontrolowaniu stanu rozluźnienia osiąga taki stan na krótko przed zaśnięciem, po obudzeniu się, w czasie żarliwej modlitwy oraz w czasie stanu tzw. „snu na jawie”, czyli rozproszenia wzroku. Stan ten pomaga w synchronizacji prawej i lewej półkuli mózgowej, co z kolei sprzyja powstawaniu twórczych pomysłów, poprawie pamięci itp. W czasie kursów metody Silvy lub podczas wykonywania ćwiczeń opisanych w książce, Czytelnicy uczą się wprowadzać na „poziom alfa” (w stan alfa) i stosować go do lepszego rozwiązywania problemów, w tym wypadku, problemów związanych ze zdrowiem.

Mózg składa się z dwóch półkul: prawej i lewej. U większości osób (także u leworęcznych) lewa półkula jest odpowiedzialna za myślenie logiczne, analityczne, racjonalne, matematyczne, liniowe, za procesy werbalne. Lewa półkula „widzi drzewo zamiast lasu”. To ona „wiedziała”, że człowiek nie może polecieć na Księżyc, ani przebiec jednej mili w czasie poniżej czterech minut.

Prawa półkula, to myślenie całościowe (holistyczne), intuicyjne, synteza, wizualizacja i wyobraźnia, skojarzenia, symbole, praca obrazami. To ona „widzi las, zamiast pojedynczych drzew”. Naukowcy odkryli, że uznani w świecie geniusze korzystają w czasie procesów myślenia zarówno z logiki lewej jak i z wyobraźni prawej półkuli.

Jest ona rozumiana jako stan, który człowiek osiąga na ogół z zamkniętymi oczami, po wprowadzeniu się w stan rozluźnienia (przy zwolnieniu częstotliwości fal mózgowych do około 10 cykli na sekundę), bez zapadania w sen. Stan ten sprzyja tworzeniu obrazów umysłowych i pozwala na intuicyjne otrzymywanie informacji. Świadomość wewnętrzna jest również określana jako poziom subiektywny. Jeżeli widzimy jakiś przedmiot używając naszego zmysłu wzroku, widzimy go na poziomie obiektywnym. W momencie, gdy zamkniemy oczy i wyobrazimy sobie ten sam przedmiot, widzimy go na poziomie subiektywnym, ponieważ w tej chwili istnieje on tylko w naszej subiektywnej wyobraźni.

Zdolności intuicyjne. Wszyscy znamy popularną definicję intuicji. Jest to uczucie znane prawdopodobnie każdemu człowiekowi, to coś w rodzaju „głosu wewnętrznego” nakazującego lub odradzającego wykonanie jakiejś czynności lub podjęcia jakiegoś działania. W metodzie Silvy intuicja ma jednak o wiele szersze znaczenie. Intuicyjne otrzymywanie informacji (lub funkcjonowanie intuicyjne) może być związane zarówno z prekognicją, telepatią jak z jasnowidzeniem.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.