Szukasz szkolenia sprzedażowego lub biznesowego w Warszawie? Szkolenia edukacyjne!

Lamprofiry

Lamprofiry występują w Górach Świętokrzyskichna dwóch obszarach: zachodnim koło Daleszyc (góra Września koło Cisowa, góra Skałowa w Potkanowie, Strzelnica, Sieraków, Smyków, Podkanów-Salkowa) oraz wschodnim koło Iwanisk, gdzie ich występowanie stwiedrzono w miejscowościach Wzory, Kabza, Iwaniska-Zielonka, Iwaniska-Zaldów, Poręba Zaldowska i Poręba Górna. Tworzą dajki o grubości do 17 m, rzadziej sille stwierdzone tylko we Wzorach i Kabzie. W większości miejscowości wychodnie ich są przykryte młodszymi utworami. Tkwią w osadach różnego wieku od kambru aż po dewon (Zaldów koło Iwanisk). Lamprofiry i skały otaczające wykazują wyraźniejsze zmiany kontaktowe niż w przypadku pobliskich dajek diabazowych. Na brzegach żył są afanitowe, niekiedy migdałowcowe, a ku środkowi przechodzą w odmiany średnioziarniste o strukturze porfirowej. Zawierają porwaki kwarcytów i innych skał kambryjskich. Ogólnie nie wykazują większego zróżnicowania. Jako główny składnik ciemny zawierają biotyt, któremu towarzyszą skalenie potasowe i plagioklazy zasobne z albit. Tekstura na ogół bezładna, a struktura porfirowa z połyskliwymi prakryształami biotytu i piroksenu jednoskośnego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.