Szukasz szkolenia sprzedażowego lub biznesowego w Warszawie? Szkolenia edukacyjne!

KORZYŚCI Z TRENINGU METODY SILYY CZ. II

Ponad osiem milionów słuchaczy w ponad osiemdziesięciu krajach ukończyło podstawowy 32-godzinny kurs metody Silvy. W programie kursu jest ponad dziesięć godzin ćwiczeń praktycznych relaksacji, które uczą rozwiązywania najrozmaitszych problemów, z których część wymieniono wyżej. Kurs składa się z czterech segmentów.

Uczestnicy uczą się szybkiego i łatwego osiągania stanu alfa w czasie pierwszych godzin kursu. Stan ten jest wykorzystywany w tej części zarówno do nauki kontroli poziomu energii w organizmie, jak i do rozwiązywania codziennych problemów bez wysiłku i stresu.

W drugiej części kursu uczestnicy uczą się osiągania większej kontroli nad psychologicznymi i fizjologicznymi funkcjami organizmu, które tradycyjnie uważane były za niemożliwe do świadomego kontrolowania. Wykładany jest też sposób pozwalający na poprawę pamięci oraz koncentracji, użytecznej szczególnie w szkole i na studiach. Uczestnicy zapoznają się również ze stosowaniem pierwszej pomocy i z samokontrolą w przypadkach nagłego bólu, kontrolą chronicznego bólu, sposobami pozbywania się nieodpowiednich nawyków oraz używaniem w szerszym zakresie kierowania umysłem do rozwiązywania problemów.

W trzeciej i czwartej części kursu wprowadzono serię ćwiczeń z zastosowaniem wizualizacji, które pozwalają na ustanowienie tzw. „subiektywnych punktów odniesienia” i umożliwiają uczestnikom świadomą kontrolę funkcji subiektywnych. Oznacza to lepsze wykorzystanie prawej półkuli mózgowej. Lewa półkula mózgu jest zorientowana w kierunku świata fizycznego, zaś prawa – świata duchowego, twórczego. W efekcie nowe, subiektywne punkty odniesienia nasycają prawą półkulę mózgu informacjami lewej półkuli, co pozwala na kontrolę zwiększonego zakresu świadomości, zdolności twórczych oraz zdrowia. Ta faza treningu pozwala uczestnikom na wytworzenie w umyśle obrazu własnego ciała, wyobrażenie zachodzących w nim procesów uzdrawiania, co z kolei prowadzi do szybkiej poprawy zdrowia. W czasie ostatnich godzin kursu uczestnicy przechodzą swoistą i niepodważalną weryfikację swoich zdolności „wyczuwania” na odległość problemów zdrowotnych u nieznanych osób oraz korygowania ich dolegliwości. dr Robert Słone

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.