Szukasz szkolenia sprzedażowego lub biznesowego w Warszawie? Szkolenia edukacyjne!

Kolor skóry ludzi i jego przyczyna

Promienie ultrafioletowe są również przyczyną, dla której skóra ludzi białej rasy ma tak jasne zabarwienie. Mówiąc ściślej, chodzi tu nie tyle o same promienie, ile o ich brak, bez nich bowiem organizm nie byłby w stanie syntetyzować witaminy D. Z tego to właśnie powodu w umiarkowanych i subpolarnych szeroko-ściach geograficznych większą odporność wykazywały jednostki o skórze bladej i przezroczystej.

W przypadku trzeciej rasy ludzkiej, żółtej lub inaczej mongoloidalnej, wolno nam zatem przypuszczać, że zabarwienie skóry jej przedstawicieli reprezentuje przypadek pośredni, w związku z czym rozprzestrze-nienie tej rasy nie powinno być tak ściśle uzależnione od warunków naturalnych – i tak też jest w istocie. Mongoloidzi wyróżniają się jednak nie tyle kolorem skóry, co charakterystycznym wykrojem oczu, warto więc zastanowić się nad pochodzeniem tej właśnie ce-chy. Najprawdopodobniej przyczyną są znowu warunki naturalne, panujące na obszarach narodzin tej rasy, czyli w kontynentalnym wnętrzu Azji. Przeważają tu stopy 1 pustynie, latem silnie operuje słońce i unoszą się tumany pyłu, zimą zaś oślepiająco ¡błyszczą śniegi. Aby ochronić oko – ten najważniejszy organ zmysłów człowieka – powieki tubylców nie tylko zwęziły się, tworząc ciasne szparki, lecz wytworzyły również tzw. fałdę mongolską, osłaniającą dodatkowo oko nie tyle przed słońcem, ile przed kurzem. Późniejsza ekspansja rasy żółtej sprawiła, że dziś spotykamy te cechy antro-pologiczne wśród ludów żyjących w całkiem odmien-nych warunkach. Czy jednak gdzieś na świecie istniało jeszcze jedno miejsce, w którym warunki naturalne mogły spowodować wytworzenie się podobnych cech? Tak, środowisko stepów i półpustyń Afryki Południowej w znacznym stopniu przypomina Azję Środkową, a wśród żyjących tam Buszmenów i Hotentotów, choć należą oni do rasy negroidalnej, dostrzec można wiele cech rasy żółtej, szczególnie mongolską fałdę i żółto- brunatny odcień skóry. Cechy te spowodowały, że przez pewien czas mylnie zaliczano wspomniane plemiona do momgoloidów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.