Szukasz szkolenia sprzedażowego lub biznesowego w Warszawie? Szkolenia edukacyjne!

JAKOŚĆ I STRUKTURA WIEDZY OSOBISTEJ

Stan wiedzy osobistej różnych osób jest różny. Co innego i inaczej wiedzą dzieci i ludzie dorośli, dzieci różnego wieku, uczniowie i absolwenci różnych szkół, dorośli wykształceni i analfabeci, w tej samej szkole i klasie uczniowie pilni i zaniedbujący się itp. Różnice dotyczą przede wszystkim zasobu poznanych i rozporządzalnych przez daną osobę składników wiedzy. Ale nie tylko tego. Nie mniejsze różnice indywidualne bądź grupowe odnoszą się do jakości posiadanej wiedzy. W zasadzie te same wiadomości jedni uczniowie opanowali dokładnie i bezbłędnie, inni z licznymi błędami, lukami i zniekształceniami. Na porządku dziennym stwierdzają to nauczyciele.

Ale i to nie wyczerpuje sprawy. Jedni mają dobrze ułożony zasób wiedzy, inni przeciwnie – chaos wiadomości. Otóż to właśnie jest sprawa bardzo istotna. Ze względów praktycznych i na ład w osobowości, wyżej cenimy ludzi „z głową dobrze umeblowaną”, ludzi, którzy niekoniecznie wiedzą dużo, za to dobrze. Świadomi byli tego już pedagodzy rzymscy. Non multa sed multum, tj. „nie wiele wiadomostek, lecz dobrze” – brzmiała po temu ich znana dewiza.

Sprawa jakości posiadanej wiedzy występuje wprawdzie w rozważaniach pedagogicznych od dawna i wciąż na nowo, ale pomimo długiej historii jest wciąż otwarta, a to głównie dlatego, że wciąż jeszcze nie dość zasobna i pewna jest wiedza naukowa co do procesu powstawania wiedzy osobistej pod wpływem pracy szkolnej. Jakość wiedzy osobistej jest w dużej mierze rzeczą układu wiadomości posiadanych, czyli – żeby tak rzec – ich budowli. Wobec tego mówić można o jakości, jako o strukturze wiedzy osobistej. Przy tym znaczy to głównie: „brak błędów i przeinaczeń”, na miejscu drugim „brak danych składników wiedzy”. Słowo „struktura”, pochodzące z łaciny, znaczy „budowa”, „więźba”, „ustrój” itp. W znaczeniu szerokim jest to „całość złożona z części i ułożona”. Kupy piasku, stosu chaotycznego cegieł, książek rozrzuconych, zbioru słów bez związku itp. nie uznamy za strukturę. Rzeczy te składają się wprawdzie z części, lecz nie są ułożone: brak w nich sensu i powiązań wewnętrznych, dzięki którym tworzyłyby całość.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.