Szukasz szkolenia sprzedażowego lub biznesowego w Warszawie? Szkolenia edukacyjne!

Gwiazdy neutronowe

Czy zresztą ma tu jakikolwiek sens mówienie „można” i „nie można”? Gwiazdy neutronowe po prostu muszą obracać się szybko, zachowały one bowiem swój moment pędu z czasów, gdy były jeszcze „normalnymi” gwiazdami.

Któryż z fizyków nie pragnąłby znaleźć się na po-wierzchni gwiazdy neutronowej, by móc tam dokonać szeregu doświadczeń? Panujące tam warunki są przecież zupełnie wyjątkowe – zarówno pole grawitacyjne, jak i magnetyczne osiągają natężenia niespotykane nigdzie indziej w przyrodzie. Jeżeli założymy, że gwiazda przed skurczeniem się miała pole magnetyczne o skromnej wartości 1 Oe (ersteda) – ziemskie pole magnetyczne wynosi mniej więcej połowę tej wartości – to po przejściu w gwiazdę neutronową wzrośnie ono nawet do 108 Oe!

W latach dwudziestych naszego wieku znany radziecki fizyk, P. Kapica, pracujący podówczas w laboratorium E. Rutherforda, uzyskał w objętości 2 cm3 pole o natężeniu 320 tys. Oe. Dziś rekord ten dawno został prześcignięty, potrafimy uzyskać bowiem za pomocą niezwykle złożonej aparatury pola rzędu aż 25 milionów Oe, czas ich trwania nie przekracza jednak kilku milionowych 1 s, a na powierzchni gwiazdy neutronowej istnieje stałe pole o jeszcze większym natężeniu.

W celu zorientowania się w wewnętrznej budowie gwiazdy neutronowej rozpatrzymy tu jej model, którego autorem jest W. L. Ginzburg. Zgodnie z nim zewnętrzna powłoka gwiazdy neutronowej znajduje się w stanie stałym, jednakże już na głębokości 1 km przechodzi ona, wraz ze wzrostem temperatury, w swego rodzaju ciecz neutronową, zawierającą nieznaczne do- mieszki protonów i elektronów. Ta niezwykła ciecz charakteryzuje się nadciekłością i nadprzewodnictwem, własnościami niezwykle rzadko spotykanymi w przy-rodzie. W ziemskich warunkach nadciekłość obserwo-wać można jedynie w przypadku tzw. helu-2, tzn. cie-kłego helu w temperaturach bliskich zera absolutnego objawia się ona dążnością nadciekłego płynu do uciecz-ki z jakiegokolwiek naczynia i to niejednokrotnie wbrew sile ciążenia. Również i nadprzewodnictwo występuje jedynie w bardzo niskich temperaturach, oba te zjawiska bowiem to makroskopowe przejawy praw mechaniki kwantowej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.