Szukasz szkolenia sprzedażowego lub biznesowego w Warszawie? Szkolenia edukacyjne!

Erozja rzeczna

Deszcze spadające na miękkie, luźne, nie osłonięte roślinnością utwory powodują wymywanie drobniejszych ziarn (ablacja deszczowa). Produkty takiego wymycia są zwykle osadzane w pobliskich zagłębieniach terenu (deluwia) lub przenoszone do strumieni i rzek. Ablacja deszczowa osiąga wielkie rozmiary na obszarach o skąpej roślinności, szczególnie w przypadkach deszczów nawałnicowych. Powoduje ona erozję gleby, zmniejsza lub wręcz niweczy jej możliwości produkcyjne. Jej współdziałanie z erozją eoliczną prowadzi do powstawania wydm. Wody spływające po powierzchni ziemi tworzą strumienie i rzeki, które erodują skały, luźno albo słabo spojone osady oraz zwietrzelinę i transportują wyerodowany materiał. Niszczące działanie na powierzchnię ziemi spływających wód wynika z ich zdolności do transportowania fragmentów skał oraz ziarn minerałów, uzależnionej od prędkości przepływu wody. Erodujące działanie wody w korytach rzek wzmaga się w miarę zwiększania się udziału bardzo drobnych ziarn transportowanego materiału. Ziarna minerałów podczas transportu zderzają się, co powoduje ich ścieranie i kruszenie. Rozdrobniony materiał skalny tworzy w wodzie zawiesinę, zwiększa jej gęstość i wzmaga siłę transportową.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.