Szukasz szkolenia sprzedażowego lub biznesowego w Warszawie? Szkolenia edukacyjne!

Erozja eoliczna

Wiatr zależnie od swojej prędkości unosi z powierzchni ziemi cząstki luźnych materiałów (deflacja) o różnej wielkości. Na pustyniach wyróżnia się silne wiatry piaskowe, zdolne do przenoszenia ziarn kwarcu o wielkości do 0,3 mm, oraz wiatry pyłowe transportujące materiał drobniejszy. Wiatr jest czynnikiem transportującym piaski, pyły, materiał piroklastyczny wyrzucany z wulkanów w atmosferę. Duża i dość stała jego prędkość w wyższych warstwach atmosfery powoduje, że materiały te mogą być przenoszone na duże odległości. Niesione przez wiatr ziarna minerałów mogą uderzać o powierzchnię skał i powodować ich zniszczenie (korazja). Wytwarzający się przy tym pył jest przez wiatr usuwany z powierzchni skał. Wyniki tej działalności wiatru widoczne są na skałach w postaci rys, wnęk lub wyżłobień o głębokości do kilku centymetrów, w wyjątkowych przypadkach nawet kilku metrów. Erodujące działanie wiatru na powierzchnię ziemi nie jest wielkie w porównaniu z wynikami działalności wody czy lodowców. Obok działalności erozyjnej i transportowej duże znaczenie ma akumulacyjna działalność wiatru, dzięki której powstają takie skały, jak less, piaski lotne oraz skały piroklastyczne.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.