Szukasz szkolenia sprzedażowego lub biznesowego w Warszawie? Szkolenia edukacyjne!

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE STRUKTURĘ WIEDZY OSOBISTEJ

To mieli na myśli twórcy kilku teorii tzw. apercepcji, którzy – począwszy od Leibniza – starali się intuicyjnie uchwycić całościową współzależność wszystkich elementów psychicznych w procesie powstawania nowych skojarzeń. Otóż właśnie szeroko pojęta apercepcja jest pierwszym i podstawowym czynnikiem „strukturotwórczym” w procesie – trwającym przez całe życie – powstawania, przeobrażania się i schyłkowego rozkładu wiedzy osobistej. Dojrzewanie umysłowe, o którym chętnie, acz niezbyt ściśle, mówiono pod wpływem pojęć biologicznych, dokonuje się w zasadzie na gruncie owej, szeroko pojętej, apercepcji, tj. procesu oddziaływania nowych skojarzeń pamięciowych na cały „magazyn” pamięci.

Osobno uwzględnić tu trzeba „strukturotwórczą” rolę pracy dydaktycznej nad rozwojem wszelkiego pokroju pojęć, tj. proces kształcenia. W wiedzy obiektywnej pojęcia tworzą szereg systemów (matematycznych, fizykalnych, historycznych, gramatycznych itp.) o rozmaitym stopniu logicznej spoistości. Rozumie się więc, że odzwierciedlenia osobiste pojęć, zdobywane w procesie uczenia się poprzez kształcenie (wszędzie mniej lub więcej uwzględniające systematyczny charakter wiedzy obiektywnej) muszą być i stają się faktycznie coraz to bardziej ułożone i spoiste.

W tym samym kierunku wpływ osobny wywiera wzrastająca w biegu życia komplikacja i hierarchizacja poczynań: w zabawie, w uczeniu się, w pracy, w zajęciach organizacyjnych, w działaniach twórczych i w zajęciach pokroju mieszanego. Pokonywanie trudności życiowych, rozwiązywanie zagadnień praktycznych, współpraca w realizacji przedsięwzięć zbiorowych wymaga często wiadomości rozmaitych. A więc działalność życiowa każdego rodzaju stanowi swoiste spoiwo pojęć, informacji, stwierdzeń o faktach, poglądów, przypuszczeń, zagadnień, teorii itp.

Na tle działalności życiowej, a więc zarazem potrzeb leżących u jej podstaw, powstają mniej lub bardziej dalekosiężne i ogólne idee postępowania, konkretne plany, zamierzenia, decyzje itp. Idee działania same przez się nie stanowią wiedzy, lecz – podobnie jak katalizatory – umożliwiają jej nabywanie, zestra- janie, porządkowanie, poprawianie i pogłębianie. Podobnie ma się rzecz z zainteresowaniami poznawczymi, stanowiącymi zresztą swego rodzaju idee działania. W pewnych fazach życia lub u pewnych osób zainteresowania stanowią główny, „strukturo- twórczy” czynnik w powstawaniu wiedzy.

Na swój sposób rolę integracyjną, tj. rolę spoiwa dla różnych wiadomości, spełnia ogólny pogląd na świat. Pogląd taki stanowi niejako zwieńczenie wielce już zaawansowanej wiedzy osobistej, a gdy już jako tako istnieje i funkcjonuje w czyjejś świadomości, ze swej strony wzmacnia procesy integracyjne poprzez samokształcenie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.