Szukasz szkolenia sprzedażowego lub biznesowego w Warszawie? Szkolenia edukacyjne!
przeglądanie Kategoria

Edukacja Ogólna

Leczniczy ogień

Wykonanie tego rytuału hamuje proces chorobowy, wspomaga leczenie, przywraca zdrowie. Praktykujemy go między pełnią a nowiem (na Księżycu ubywającym), między godziną 19 a 21. Niezbędne jest tu odpowiednie miejsce, gdzie można bezpiecznie…

Kolor skóry ludzi i jego przyczyna

Promienie ultrafioletowe są również przyczyną, dla której skóra ludzi białej rasy ma tak jasne zabarwienie. Mówiąc ściślej, chodzi tu nie tyle o same promienie, ile o ich brak, bez nich bowiem organizm nie byłby w stanie syntetyzować…

UCZUCIOWA STRONA WIEDZY OSOBISTEJ

Wiadomości i ich układy traktujemy zazwyczaj jako po prostu i tylko poznawcze odzwierciedlenia bytu bądź wiedzy obiektywnej. Innymi słowy, jako coś co się poznawczo zdobywa i wie. Nie można jednakże pominąć uczuciowej strony wiedzy i jej…

Erozja eoliczna

Wiatr zależnie od swojej prędkości unosi z powierzchni ziemi cząstki luźnych materiałów (deflacja) o różnej wielkości. Na pustyniach wyróżnia się silne wiatry piaskowe, zdolne do przenoszenia ziarn kwarcu o wielkości do 0,3 mm, oraz wiatry…

ZAPIS INFORMACJI

Forma sporządzanych przez ciebie notatek oraz ich struktura są bardzo istotne ze względu na ich przejrzystość i czytelność. Z notatek nieprzejrzystych trudno wyłowić najważniejsze idee wykładu czy lekcji. W praktyce dla poprawienia…

Synteza pawlowowsko-thorndike’owska

Jego zdaniem, redukcja potrzeby stanowi stan wzmocnienia prowadzący do powstania złożonego połączenia, w obrębie którego pawłowowski odruch warunkowy jest tylko częścią składową. Ujęcie to należy uważać za próbę połączenia pawłowowskiej…

Osady jeziorne

Na kontynentach tworzą się większe zagłębienia wypełniane przez wodę. Mogą to być jeziora lub morza śródkontynentalne, np. Morze Martwe itp. Niektóre z nich są zbiornikami przepływowymi, np. Jezioro Bodeńskie. Jeziora powstają wskutek…

Kombinaty

?do 1972 r. kombinatem PGR było duże przedsiębiorstwo wielozakładowe, zainwestowane silniej od pozostałych przedsiębiorstw, mające personel kierowniczy o wyższych kwalifikacjach, którego dyrektor miał więcej samodzielności niż dyrektorzy…