Szukasz szkolenia sprzedażowego lub biznesowego w Warszawie? Szkolenia edukacyjne!

bialko lucerny

Wartość biologiczna białka lucerny jest zbliżona do wartości białka soi i niewiele gorsza niż białka pochodzenia zwierzęcego. W procesie kiszenia i suszenia zielonek występują straty białek (od 7 do 32%) oraz następuje ich hydroliza, a czasem denaturacja i tworzenie aminocukrów (reakcja Maillarda). Zmiany w zawartości aminokwasów w kiszonce z zielonki podsuszonej są mniejsze niż w kiszonce z zielonki- świeżej . Istotne znaczenie ma wartość białka suszu z zielonek stosowanego w żywieniu trzody chlewnej i drobiu. Drugą grupę związków wchodzących w skład białka surowego pasz zielonych stanowią związki azotowe niebiałkowe (10—30%). Przeważająca część azotu nie białkowego zawarta jest w wolnych aminokwasach i amidach. Te dwie frakcje białka surowego są dobrze przyswajane przez zwierzęta i ich wartość pokarmowa jest wysoka. Ponadto nieduża część azotu roślin występuje w solach amonowych, azotanach, alkaloidach, w ligninie i aminach. Zawartość azotanów i zdolność ich kumulowania jest w poszczególnych trawach różna i zależy przede wszystkim od poziomu i formy nawożenia azotem. Wysoką zawartość azotanów wykazują takie gatunki traw, jak kupkówka pospolita i kostrzewa łąkowa.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.