Szukasz szkolenia sprzedażowego lub biznesowego w Warszawie? Szkolenia edukacyjne!

Skaly Karpat

Wśród osadów serii magurskiej spotyka się pokaźne ilości fragmentów skał oderwanych od starszego podłoża, m. in. znaleziono je w Rycerce Dolnej, Sopotni Małej, Czatoży koło Zawoi, Gołyni, Osielcu, Bieńkówce, na Turbaczu oraz w okolicy…

Badanie procesu fizyko-chemicznego

Za takie zjawisko psychiczne uważał Pawłów kojarzenie, które fizjologicznie było odruchem warunkowym. Jeżeli Pawłów dawał pierwszeństwo poznawania praw - fizjologii, czynił to u J. P. Pawłów Wybór pism. Warszawa 1951, s. 226. z dwóch…

Klasycy ekonomiki

?Klasycy ekonomiki Tolnej A. THAER i J. von THÜNEN, a za nimi większość ekonomistów niemieckich aż do czasów ostatnich, utożsamiają pojęcie systemu gospodarowania w rolnictwie z systemami przywra­cania urodzajności gleby, nazywanymi…

Koniec stuletniego sporu

Właściwie spór ten jest jeszcze starszy, zapoczątkował go bowiem w 1742 roku M. Łomonosow w swej książce Podstawy metalurgii, czyli rudnej roboty. Zastanawiając się w niej nad dalszymi losami torfu, wysunął on przypuszczenie, że pod…

Formy procesów osobowościowych

Z czasem jednak, już co prawda raczej człowiek młodociany niż dziecko, nie tylko po prostu przyjmuje do wiadomości przykazania, nie tylko reaguje uczuciowo na sytuacje związane z normami moralnymi, nie tylko wdraża się w obowiązujący…