Szukasz szkolenia sprzedażowego lub biznesowego w Warszawie? Szkolenia edukacyjne!

zasoby przyrody

Jak słusznie pisze Stefan Myczkowski, przyroda składa się w całości z zasobów, które można by podzielić np. na kosmiczne i ziemskie lub ożywione i nieożywione. Jednakże przy dokładniejszym przemyśleniu tego podziału okaże się, że sprawa…

Erozja rzeczna

Deszcze spadające na miękkie, luźne, nie osłonięte roślinnością utwory powodują wymywanie drobniejszych ziarn (ablacja deszczowa). Produkty takiego wymycia są zwykle osadzane w pobliskich zagłębieniach terenu (deluwia) lub przenoszone do…

ZAPAMIĘTYWANIE TEKŚTU CZ. II

Badacza pamięci może interesować również, jak człowiek zapamiętuje i jak pamięta czytaną powieść czy dramat, oglądany film fabularny czy wystawę malarską. Są to nie peryferyczne ciekawostki, lecz zagadnienia ważne zarówno teoretycznie, jak…