Szukasz szkolenia sprzedażowego lub biznesowego w Warszawie? Szkolenia edukacyjne!

Miłość rekompensuje wszystko

Częściej niż mężczyźni próbują po niepowodzeniach pocieszać się w ten sposób: „Nie udało się? No to co? Mam przecież jego!” Pewna młoda zdolna kobieta tak oto reaguje na wstrzymanie z jakiegoś błahego powodu jej awansu: ... „ale za to w…

zasoby przyrody

Jak słusznie pisze Stefan Myczkowski, przyroda składa się w całości z zasobów, które można by podzielić np. na kosmiczne i ziemskie lub ożywione i nieożywione. Jednakże przy dokładniejszym przemyśleniu tego podziału okaże się, że sprawa…

Erozja rzeczna

Deszcze spadające na miękkie, luźne, nie osłonięte roślinnością utwory powodują wymywanie drobniejszych ziarn (ablacja deszczowa). Produkty takiego wymycia są zwykle osadzane w pobliskich zagłębieniach terenu (deluwia) lub przenoszone do…

ZAPAMIĘTYWANIE TEKŚTU CZ. II

Badacza pamięci może interesować również, jak człowiek zapamiętuje i jak pamięta czytaną powieść czy dramat, oglądany film fabularny czy wystawę malarską. Są to nie peryferyczne ciekawostki, lecz zagadnienia ważne zarówno teoretycznie, jak…