Szukasz szkolenia sprzedażowego lub biznesowego w Warszawie? Szkolenia edukacyjne!
miesięczne archiwum

Sierpień 2017

Koniec stuletniego sporu

Właściwie spór ten jest jeszcze starszy, zapoczątkował go bowiem w 1742 roku M. Łomonosow w swej książce Podstawy metalurgii, czyli rudnej roboty. Zastanawiając się w niej nad dalszymi losami torfu, wysunął on przypuszczenie, że pod…

Formy procesów osobowościowych

Z czasem jednak, już co prawda raczej człowiek młodociany niż dziecko, nie tylko po prostu przyjmuje do wiadomości przykazania, nie tylko reaguje uczuciowo na sytuacje związane z normami moralnymi, nie tylko wdraża się w obowiązujący…

Ofiarowanie miłości

Rytuał ten nie ma nic wspólnego z niewoleniem czy manipulowaniem drugim człowiekiem. Jest natomiast pomocny w przypadku ludzi nieśmiałych, którym trudno jest nawiązać kontakty czy zdeklarować swoje uczucia. Wykonujemy go w dniu Wenus…

Ochrona domu – rytułał

Rytuał ten można stosować tak w odniesieniu do domu, jak i do innych pomieszczeń. Jest szczególnie polecany w przypadku, kiedy wyjeżdżamy na jakiś czas i pozostawiamy dom bez opieki. Czas wykonania nie ma tu znaczenia. Potrzebne do tego…

Walka o byt

Trudna czy łatwa, jest praktycznie ważna. Życie społeczne wymaga na każdym kroku współdziałania i wymiany usług. W ślad za tym trafnej oceny możliwości, ale i błędów własnych lub cudzych. Realistycznego stawiania życzeń, wniosków, żądań.…

Triumf interfejsu WIMP cz. II

W którym miejscu twórcy interfejsu WIMP musieli odejść od metafory pulpitu biurka? Najbardziej godne uwagi są dwa elementy: używanie menu i użycie jednej ręki. Gdy pracuje się przy prawdziwym biurku, samemu robi się coś z dokumentami: nie…