Szukasz szkolenia sprzedażowego lub biznesowego w Warszawie? Szkolenia edukacyjne!
miesięczne archiwum

Sierpień 2017

FRANKLIN DELANO ROOSEVELT1

Inżynierowie chemicy dawno temu zrozumieli, że nie da się z marszu uruchomić na skalę techniczną procesu sprawdzonego jedynie laboratoryjnie. Potrzebny jest etap pośredni, zwany instalacją pilotoioą. Chodzi bowiem o zdobycie doświadczenia…

PORZĄDEK U UCZNIA

Uczeń ma zawsze podręczniki, zeszyty, przybory szkolne oraz rzeczy własne w idealnym porządku. Chroni i naprawia rzeczy własne, a nawet cudze, np. swych kolegów. Zwraca rzeczy pożyczone, jak również znalezione. Uczulony jest na…

Skaly Karpat

Wśród osadów serii magurskiej spotyka się pokaźne ilości fragmentów skał oderwanych od starszego podłoża, m. in. znaleziono je w Rycerce Dolnej, Sopotni Małej, Czatoży koło Zawoi, Gołyni, Osielcu, Bieńkówce, na Turbaczu oraz w okolicy…

Badanie procesu fizyko-chemicznego

Za takie zjawisko psychiczne uważał Pawłów kojarzenie, które fizjologicznie było odruchem warunkowym. Jeżeli Pawłów dawał pierwszeństwo poznawania praw - fizjologii, czynił to u J. P. Pawłów Wybór pism. Warszawa 1951, s. 226. z dwóch…

Klasycy ekonomiki

?Klasycy ekonomiki Tolnej A. THAER i J. von THÜNEN, a za nimi większość ekonomistów niemieckich aż do czasów ostatnich, utożsamiają pojęcie systemu gospodarowania w rolnictwie z systemami przywra­cania urodzajności gleby, nazywanymi…