Walne Zebranie Członków Towarzystwa

 Wszystkich Członków WTN zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie, które rozpocznie się w dniu 25 kwietnia 2017 o godzinie 16-ej w Zespole Szkół Specjalnych nr 63 przy ul. Elektoralnej 12/14 (wejście od ul. Orlej). Podczas zebrania omawiane będą sprawy dotyczące likwidacji WTN.


  Likwidator WTN


Na podstawie uchwały Zarządu WTN z dn. 29.12.2015 od 2016 roku wydawanie "Warszawskich Zeszytów Numizmatycznych" zostaje zawieszone.


Wydawnictwa

W ostatnim numerze Zeszytów:

  • Gdy nie było jeszcze lodówek - rzecz o żetonach lodowni warszawskich
  • Żeton z restauracji "Wróbel" w Warszawie
  • Pierwsze wyobrażenie Mikołaja Kopernika
  • Najnowsze medale numizmatyczne
  • Matematyka i matematycy na medalach
WZN