WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO NUMIZMATYCZNE zaprasza
członków WTN i kolekcjonerów z różnych dziedzin
(numizmatyka, falerystyka, filatelistyka, medalierstwo, filokartystyka i innych)
na spotkania kolekcjonerskie
w każdy wtorek miesiąca o godzinie 16:oo

w Zespole Szkół Specjalnych nr 63,
ul. Elektoralna 12/14 - wejście od ul. Orlej.


Zmiana adresu Towarzystwa

 Warszawskie Towarzystwo Numizmatyczne
 ul. Staniewicka 7, II p.
 03-310 Warszawa
 tel./fax (22)4736731, 604845743


Walne Zebranie Członków Towarzystwa

 Wszystkich Członków WTN zapraszamy na Walne Zebranie, które rozpocznie się w dniu 13 grudnia 2016 o godzinie 16-ej w Szkole Podstawowej przy ul. Elektoralnej (wejście od ul. Orlej). Podczas zebrania omawiane będą ważne sprawy dotyczące istnienia WTN.


  Zarząd WTN


Na podstawie uchwały Zarządu WTN z dn. 29.12.2015 od 2016 roku wydawanie "Warszawskich Zeszytów Numizmatycznych" zostaje zawieszone.


Nowe wydawnictwa

W ostatnim numerze Zeszytów:

  • Gdy nie było jeszcze lodówek - rzecz o żetonach lodowni warszawskich
  • Żeton z restauracji "Wróbel" w Warszawie
  • Pierwsze wyobrażenie Mikołaja Kopernika
  • Najnowsze medale numizmatyczne
  • Matematyka i matematycy na medalach

więcej...
WZN